Obbe Meints Visser en verder (2)

Dit is een vervolg op Obbe Meints Visser en verder (1), klik hier.

Obbe Meints Visser en Sophia Swerus kregen in totaal tien kinderen. Nadat ik in het vorige blad melding heb gemaakt van de oudste zoon Meint Obbes Visser nu bijzonderheden betreffende enkele van zijn andere kinderen.

____________

De tweede zoon Swerius (ook Zwerus) genaamd (1794-1860) trouwde twee keer. Hij werd scheepskapitein, net al z’n vader. In 1816 wordt hij vermeld als eigenaar van de tjalk Vrouwe Sophia. Dat schip was afkomstig van zijn vader die in 1814 nog als eigenaar wordt vermeld. Met dit schip bevoer Swerius de noordelijke Europese zeeën. Hij had zijn thuisbasis in Farmsum. Er zijn vermeldingen dat hij met dat schip in Hamburg, Harlingen, Amsterdam,  Antwerpen, Brielle, Lynn in Engeland, Dantzig en Noorwegen was. In 1827 raakte het schip lek, maar het kon worden gerepareerd. Ik moet zeggen, ze durfden wel om met zo’n kleine tjalk de Noordzee op te gaan. In 1828 werd Swerus schipper op het smakschip Anna Sophia. Alleen van zijn dochter Sophia Visser (1834-1905) is verder iets bekend. Ze trouwde met de schipper Harm Roelofs van Laarden (van Laten) en ze kregen acht kinderen. Harm van Laten was schipper op het kofschip Annechiena, welk schip echter in 1857 met een lading spoorijzer aan boord verongelukte tussen Boston, Lincolnshire, Engeland en Rotterdam op Haisborough Sand, dat is voor de oostkust van Engeland  [bron: marhisdata.nl]. Harm van Laarden (Laten) heeft de schipbreuk overleefd, hij overleed in 1904 in Foxhol. Een jaar later, in 1905, overleed zijn vrouw Sofia in Hoogezand.

_______________

De derde zoon Jan Obbes Visser werd ook schipper. Hij voer op het smakschip Henderika, dat in 1827 was gebouwd en ongetwijfeld naar zijn eerste vrouw Hendrikje Wold zal zijn genoemd.  Dit schip wordt vermeld in de havens van Terschelling, Texel, Amsterdam, Antwerpen,  Heiligenhafen, Koningsbergen, Bordeaux, Cardiff en Sunderland [bron: marhisdata.nl].  In begin september 1833 was Jan met zijn schip onderweg van Sunderland naar Amsterdam. Dan volgt een vermelding dat het schip bij North Somercotes is gestrand.

Aan boord was ook echtgenote Hendrikje Wold. Zij verdronk bij deze scheepsramp en werd op 3 september 1833 begraven op het kerkhof van St. Clemens, Saltfleetby in de county Lincoln, klik hier.

Dat bleek toen Jan Obbes Visser in 1836 in Delfzijl hertrouwde met Alida Meijer. In de huwelijksbijlagen is een verklaring uit het Engelse St. Clemens opgenomen waarin staat dat Henderika Geart Wolt Visser was “found drowned” en verder nog de aantekening “a dreadful gale 3 days”. Het schip Henderika was dus vergaan in een driedaagse zware storm. J.M. Phillips leidde de uitvaartdienst. De gegevens in de akte zijn dermate accuraat dat verwacht mag worden dat Jan Obbes Visser zelf ook bij de begrafenis aanwezig was.

begrafenis Hendrikje Wolt

begrafenis Hendrikje Wolt

Eind 1836 werd Jan Obbes Visser opnieuw in de kranten vermeld. Hij was verdronken in de Eems onder Borkum.

Jan Obbes Visser krantenartikel

Jan Obbes Visser krantenartikel Algemeen Handelsblad

Het artikel uit het Algemeen Handelsblad spreekt voor zich. De overlijdensakte van Jan geeft nog enkele aanvullingen: Jan is verdronken in de vischbalg onder het eiland Borcum beneden op de rivier de Eems. Verder staat in het krantenartikel dat Jan een hoogzwangere vrouw naliet. Op 25 februari 1837 beviel weduwe Alida Meijer van een doodgeboren zoon.

___________

Het vijfde kind van Obbe Meints Visser en Sophia Swerus was dochter Janna. Ze trouwde in 1823 in Veendam met Jan van Oost, die in 1802 in Oost-Indië was geboren en stelmaker in Veendam was. Dit lijkt niet bijzonder. Echter, Jan van Oost moest bij zijn huwelijk een geboortebewijs overleggen maar hij kon dat niet. Hij kende de namen van zijn ouders en grootouders niet. Koning Willem I kwam eraan te pas om een ontheffing te verlenen. Jan van Oost diende een verzoekschrift in om toch te mogen trouwen. Hij was geboren “onder de slaven en in zijne eerste kindschheid als slaaf uit zijn geboorteland weg gevoerd”.

slaaf Jan van Oost

slaaf Jan van Oost

In 1810 was Jan zeven jaar oud en toen herwaarts (naar Veendam) overgebracht. Willem I gaf toestemming voor het huwelijk. Wie precies Jan van Oost heeft meegenomen naar Veendam is niet duidelijk. Jan was maar een klein mannetje, hij werd diverse keren vrijgesteld van militaire dienst wegens “te klein”. Jan en Janna kregen acht kinderen. Opmerkelijk is dat hun oudste zoon, Pieters Jan van Oost, terugkeerde naar Oost-Indië waar hij in 1845 als militair in Buitenzorg overleed.

Jans dochter Sophia van Oost trouwde met Klaas Benus. Zij kregen maar liefst 15 kinderen. Op het eerste gezicht zou je het niet verwachten maar al deze Benus-kinderen in Nieuw Buinen en omgeving stammen af van de uit Oost-Indië afkomstige ex-slaaf Jan van Oost.

________

Van de overige kinderen van Obbe Meints Visser en Sophia Swerus werden alleen de dochters Jakobjen en Annegien volwassen. Jakobjen trouwde in 1825 in Amsterdam met de uit Veendam afkomstige schipper Jan Jans. Opvallend is dat in de overlijdensakte van Jakobjen in 1835 in Rotterdam haar moeder Sophia Swerus wordt vermeld met de achternaam Gramsberge. Dochter Annegien trouwde twee keer, in 1834 in Appingedam  met de timmerman Lodewijk Reeder en in 1858 met de gerechtsdienaar Gaike Jans van Polen.

Advertenties

, , , , , , , , , , , , , ,

  • %d bloggers liken dit: