Voetwassing

Het is ook altijd wat daar in Dokkum. De laatste dagen is hier in het regionale nieuws dat in Dokkum een kerststal is geplunderd. Het kind is uit de kribbe geroofd. Dat geeft enige ophef, dat zal wel duidelijk zijn.

Ophef kent Dokkum toch wel. Op 5 juni 754 werd Bonifatius, samen met 52 metgezellen, in (de buurt van) Dokkum vermoord. Het leidde tot een Bonifatius-verering. In eerste instantie maakte  een zoetwaterbron in het centrum van de stad (de Markt) daarvan onderdeel uit. Later, in de 19e eeuw, werd een bron in een weiland buiten de poorten van de stad aangewezen als wonderbron. Dit was de zogenaamde Brouwersbron, waaruit de brouwers van de stad het water voor hun brouwsels haalden. Ook deze nieuwe bron kreeg landelijke bekendheid.

Bonifatiusbron in Dokkum (ca. 1935)

Bonifatiusbron in Dokkum (ca. 1935)

Het gebruik van de bron leidde zelfs een keer tot een soort van vrouwenoproer. Hieronder een artikel dat in het Nieuws van den dag van 24 juni 1879 is opgenomen.

“De in den laatsten tijd veelbesproken Bonifacius fontein, te Dockum, was verleden week de plaats van een klein, hoofdzakelijk vrouwenoproer. De oorzaak daarvan was dat een geloovig Katholiek uit de provincie Groningen, ten einde genezing te zoeken, zijne voeten in de bron zelve ging wasschen. Dit stond eene menigte vrouwen, in de buurt dier bron wonende, volstrekt niet aan, daar een groot gedeelte dier buurt hoofdzakelijk dat water als drinkwater gebruikt. Men kan zich de gemoedsgesteldheid dier vrouwen, die zich als furiën op dien man wierpen, alsook den toestand van den vromen man voorstellen. Scheldwoorden geen gebrek, en ware er niet spoedig politiehulp komen opdagen, de verontwaardigde vrouwen waren zeker tot handtastelijkheden overgegaan. Gelukkig liep alles nog goed af, doch de lust om zijne voeten in de bron te wasschen zal den vromen man wel vergaan zijn.”

De Groninger had natuurlijk goede bedoelingen, maar de huisvrouwen zagen hun drinkwater sterk in kwaliteit achteruitgaan. De man had beter wat water in een teil kunnen scheppen om daarin zijn voeten te wassen. Dan waren er waarschijnlijk ook minder hoge woorden gevallen.

Maar goed, de politie heeft die rel gesust. Bij de bron is later een kapel geplaatst en ook nu nog is het een centrum voor bedevaart. Maar of er nog voetwassingen plaatsvinden, dat weet ik niet. Gelukkig is de drinkwatervoorziening voor huishoudens in bijna anderhalve eeuw ook aanzienlijk verbeterd.

Update: Intussen is het kribbekind terug gebracht, zij het wel in twee stukken.

Advertenties

, , , , , , , ,

  • %d bloggers liken dit: