Roelf Kamminga en Jinke de Boer

Er zijn van die families die op het eerste gezicht helemaal niet bij elkaar lijken te horen. Bij mijn eigen voorouders zijn dat de kinderen van het echtpaar Jan Hendriks (1749-1807) en Liesbeth Alberts (1757-1837). Na het jaar 1811 droegen al die kinderen een verschillende achternaam: De Vegt, Looper (Loper), Werkstra, Van der Vaart, Heeringa, De Kleine, De Pas (ook Posthuma genoemd) en Post, Postma (tevens  Van der Vaart genoemd). De meeste kinderen kon ik in Friesland terug vinden. Bij een aantal lukte dat echter niet. Een deel van de kinderen bleek naar het Westerkwartier te zijn verhuisd, naar Grootegast en Doezum. Om noch het één en ander te achterhalen van het nageslacht van deze kinderen keek ik zoals gewoonlijk in de memories van successie. Dat leverde een vermelding op naar Roelf van der Vaart in Doezum. Het betrof de Memorie van successie van Roel Jans Kamminga, die in 1842 in Rottevalle was overleden. Hij overleed kinderloos. Dat maakte me nieuwsgierig hoe die familie was samengesteld. Tevens vond ik een uitvoerige memorie van successie van de vrouw van Roel Kamminga, zijnde de in 1840 in Rottevalle overleden Jenke (Jinke) Oebeles de Boer.

De memorie van successie van Roel: Overledene: Roel Jans Kamminga. Overleden op: 19 november 1842. Wonende te: Rottevalle.
Tekst:
85 jaar; wagenmaker/winkelier/landbouwer; geb. Doezum, weduwnaar van Jenke Oebeles (overl. 20/1/1840: vruchtgebruik vervalt nu), geen kinderen; halfbroer (vaderszijde) van wijlen Hans en wijlen Wobbe Jans Kamminga; broer van wijlen Janke Jans Kamminga (vrouw van wijlen Hendrik Hanzes Kooistra, in leven landbouwer Doezum (kinderen vermeld). Saldo fl. 2.216,94. Testamentair worden nakomelingen van de halfbroers voorbijgegaan. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.

De memorie van successie van Jenke: Overledene: Jenke Oebeles de Boer. Overleden op: 20 januari 1840. Wonende te: Rottevalle.
Tekst:
vrouw van Roel Jans Kamminga, overleden 19/11/1842; vruchtgebruik ad fl. 2.508,05 vervalt testamentair aan de kinderen van haar zuster Tietje Oebeles, te Drachten wed. Johannes Rienks Kuipers, in leven koopman aldaar (namen kinderen vermeld) en aan de kinderen van haar 4 wijlen zusters: Sijke, vrouw van Liekele Egberts de Haan, koopman Surhuisterveen (namen kinderen vermeld), Antje vrouw van Jan Lammerts Postma, huisman Augustinusga (namen kinderen vermeld), Maaike vrouw van Sake Jans Rijpma, idem Drogeham (namen kinderen vermeld) en Geertje Oebeles, vrouw van Jeen Oenes Postma, idem Harkema-Opeinde (namen kinderen vermeld). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.

Hierboven slechts een korte samenvatting van de memories. De kinderen van de broers en zusters worden in beide memories allemaal genoemd. Van de halfbroers van Roel Kamminga worden ze echter niet genoemd. De nakomelingen van die halfbroers erfden niet. Jinke had op 4 augustus 1837 haar testament notarieel laten vastleggen. Op 13 maart 1838 veranderde ze dat echter en op diezelfde datum werd het testament van Roel Kamminga notarieel vastgelegd.

Een belangrijke rol speelden de kinderen van Johannes Rienks Kuipers en Tietje Oebeles in Drachten. Tietje was de enige van de broers en zusters die Jenke overleefde.

Johannes Kuipers Drachten verkoop

Johannes Kuipers Drachten verkoop

De uitvoerige memories waren reden om de families verder uit te zoeken, maar niet verder dan de vermeldingen in de memories, de rest laat ik aan anderen.

Dat is uitgewerkt in bijgaand pdf-bestand, klik hier.

Advertenties

, , , , ,

 1. #1 door zinneninzuidoost op 17/08/2013 - 09:24

  Misschien ben ik een slordige lezer geweest. Maar het valt mij nu pas op dat in jouw familie de naam Alberts voorkomt.
  Verder lees ik altijd met plezier jouw onderzoekingen.
  Vrolijke Vakantie groet,

  • #2 door sneuper op 17/08/2013 - 10:19

   @Rob:
   Liesbeth Alberts is één van mijn voorouders. In Friesland gebruikten de meeste mensen pas een achternaam nadat ze er door Napoleon toe verplicht waren. Liesbeth gebruikte ook de achternaam De Pas in 1812. Ze zal onder invloed van de Franse overheersing zijn geweest want uit uiteindelijk bedoelde ze dat haar man al was overleden toen ze een achternaam voor de kinderen moest aannemen. Toen de Fransen vertrokken waren veranderde die achternaam in Postma of Posthuma.

 2. #4 door Wijnanda van der Vaart op 19/08/2013 - 22:30

  Interessant om dit artikel te lezen. De genoemde Roelf van der Vaart is een voorouder in rechte lijn van mij (oudvader). Deze Roelf trouwde twee keer. Zijn eerste echtgenote was Tjetske Hendriks Kooistra, dochter van de in dit artikel genoemde Hendrik Hanzes Kooistra.

  • #5 door sneuper op 20/08/2013 - 05:15

   @Wijnanda:
   Wat dus betekent dat we Jan Hendriks en Liesbeth Alberts als gezamenlijke voorouders hebben.

   • #6 door Wijnanda van der Vaart op 20/08/2013 - 11:30

    Jan Hendriks en Liesbeth (Elisabeth/Lijsbeth/Lijsbert) Alberts zijn dan inderdaad gezamelijke voorouders. Wat ik heb kunnen vinden zijn negen kinderen van wie er zes in 1807, als Jan Hendriks overlijdt, in leven zijn en in 1812 verschillende achternamen aannemen.
    Hendrik Jans de Vegt
    Oene Jans Werkstra
    Roelf Jans van der Vaart
    Freerk Jans de Kleine
    Antje Jans de Pas
    Douwe Jans de Pas
    Antje Jans en Douwe Jans, tweeling, zijn 15 jaar als in 1812 hun moeder voor hen en haarzelf deze achternaam aanneemt. Douwe Jans heeft bij zijn huwelijk echter de naam ‘Post’ en staat op zijn nog latere overlijdensakte genoemd als ‘van der Vaart’. Het laatste is wellicht een eigen interpretatie van de aangevers van het overlijden. Douwe Jans woont ten tijde van zijn overlijden in Grootegast waar ook zijn oudere broer Roelf Jans van der Vaart woont. Douwe Jans en zijn vrouw hebben geen kinderen gekregen.

%d bloggers liken dit: