Jan Roels en Baukje Sjoerds

In het jaar 1828 overleed Tjeerd Jans de Boer, huisman in Boornbergum, ongehuwd. Er was enig bezit te verdelen en er werd een memorie van successie opgesteld. Die memories zijn een bron van informatie voor wat betreft familieverbanden. Ze tonen soms onverwachte relaties aan, familieleden die je met de bekende DTB-bronnen nauwelijks kunt opsporen. Zo bleek Tjeerd de Boer erfgenamen in vijf staken te hebben. In 1822 was Tjeerd zelf al enig testamentair erfgenaam van zijn ongetrouwde broer Sjoerd Jans de Boer. Sjoerd was huisman in Smalle Ee en ook bij hem was er het één en ander te verdelen en werd er een memorie opgemaakt waarin de andere erfgenamen ook werden vermeld.  Logischerwijs waren dat er zes staken.

Uit beide memories blijkt de namen van de broers en zusters:

  1. Roel Jans, voor 1822 al overleden.
  2. Sjoerd Jans, in 1822 overleden.
  3. Tjeerd Jans, in 1828 overleden.
  4. Aaltje Jans, voor 1822 al overleden.
  5. Jan Jans, voor 1822 al overleden.
  6. Jacob Jans, voor 1822 al overleden.
  7. Johannes Jans, overleden tussen 1822 en 1828.

Ze zijn te herleiden als kinderen van Jan Roels en Baukje Sjoerds die in 1734 ondertrouwden. Geen van de kinderen is echter gedoopt of er werd geen doopdatum genoteerd, zodat het moeilijk is hun geboortedata te achterhalen. Alleen van Tjeerd is een geboortedatum te achterhalen uit de volkstelling in 1826 in Smallingerland. Hij werd geboren op 1 augustus 1750. De overlijdensakte van Jan Jans vermeldt Oostermeer (Witveen) als geboorteplaats. In zowel 1744 als in 1749 wordt er een Jan Roels in Oostermeer vermeld, in 1749 als sobere boer. Dit is mogelijk de vader en de kinderen zijn dan ook waarschijnlijk in Oostermeer geboren. Vader Jan en moeder Baukje zijn waarschijnlijk later met hun kinderen naar Boornbergum verhuisd.

het dorp Oostermeer, gravure Bulthuis en Bendorp

het dorp Oostermeer, gravure Bulthuis en Bendorp

In beide memories worden in een aantal gevallen ook de kleinkinderen van Jan en Baukje vermeld. De memorie van Tjeerd Jans de Boer is daarin het meest uitgebreid, hij was de laatste van de broers en zusters die kwam te overlijden. Met behulp daarvan heb ik een fragmentgenealogie van de nakomelingen van Jan Roels en Baukje Sjoerds opgesteld. Een aantal afstammingen waren me al bekend, maar er zaten toch weer enkele verrassingen tussen, onverwachte familierelaties, zoals kleinkinderen wonend in Franeker, Zevenhuizen en Zoutkamp. Bovendien zijn de achternamen van de (klein)kinderen zeer divers.

Voor een uitwerking van de nakomelingen van Jan Roels en Baukje Sjoerds, klik hier.

Van belang is te vermelden dat de uitwerking niet uitvoerig en niet compleet is maar alleen de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen laat zien die in de memorie worden vermeld.

Advertenties

, , , , , , , ,

  • %d bloggers liken dit: