Genummerde kinderen

Dit is een vervolg op “Amerikaan in Blokzijl”, klik hier en op “Amerikaan in Blokzijl (2)”, klik hier.

Voor wat betreft Gerard Leonard Steenks zelf heb ik voorlopig eerst genoeg geschreven. Dat geldt nog niet voor zijn familie, het gezin waarin hij werd geboren. Vader Arie Steenks was of werd metselaar, net als zijn eerste schoonvader Dirk Abram de Cocq. Arie wordt echter ook vermeld met de beroepen boodschaploper en koopman. Als zoon Gerard, de kunstschilder, in 1896 trouwt woont vader Arie in Springfield Illinois en als beroep wordt dan landbouwer opgegeven. Later, in 1902, staat Arie weer te boek als “bricklayer”, metselaar dus. Vader Arie Steenks trouwde drie keer. In het eerste huwelijk werden negen kinderen geboren en in het tweede huwelijk zeven. In Amerika trouwde Arie nog een derde keer met een weduwe die al vijf kinderen had. Uit het laatste huwelijk werden geen kinderen meer geboren.

In het gezin van Arie Steenks is sprake van een bijzondere naamgeving van sommige kinderen. Als ik het geheel van de kinderen overzie komt een beeld naar voren van veel kinderen die jong zijn overleden. Van de zestien kinderen werden er slechts vijf volwassen.

De vernoeming van de eerste kinderen van Arie Steenks verliep aanvankelijk zoals gebruikelijk, de namen van ouders en grootouders en andere familieleden werden gebruikt. Vanaf 1871 krijgen een aantal kinderen voornamen waarin een getal voorkomt. In eerste instantie had ik dat niet door, maar toen ik al die kinderen op een rij zette werd het me duidelijk. Arie ging z’n kinderen nummeren.

Het achtste kind, Franciscus Marinus kreeg als derde voornaam Septus, Latijn voor zeven. Waarschijnlijk heeft Arie bij het tellen het eerste, doodgeboren, meisje niet meegerekend.

geboorteakte Fransiscus Steenks

geboorteakte Fransiscus Steenks

Het negende kind, ook een Franciscus Marinus, kreeg als derde voornaam Octavus, Latijn voor acht. Het tiende en elfde kind kregen geen nummer mee, maar de toevoeging Dieudonné, wat “van God gegeven” betekent. Het twaalfde kind, Franciscus Marinus kreeg als derde voornaam Duodecimus, Latijn voor twaalf. Nu rekent Arie dus zijn eerste, doodgeboren, dochter wel mee.

Het dertiende kind kreeg nummer Treodecimus mee als voornaam, het veertiende Quatuordecimus en het vijftiende Quintdecimus. Alle drie ook met een Latijns getal in hun voornamen.

geboorteakte Cornelis Steenks

geboorteakte Cornelis Steenks

Deze laatste vier kinderen werden geen van allen een jaar oud. Daarna werd nog een zestiende kind geboren. In diens voornamen komt geen getal meer voor, het kind werd Conservatus Franciscus genoemd. Daarin klinkt de wens door om dit kind te mogen behouden. Het heeft echter niet zo mogen zijn. Deze baby emigreerde wel mee naar de USA in 1884, maar overleed een paar maand later in Springfield Illinois.

Eigenlijk is dit een triest relaas, zoveel kinderen en zoveel daarvan zijn jong overleden. Uit het tweede huwelijk van vader Arie Steenks werd slechts één kind volwassen, uit het eerste huwelijk vier.

Net als Gerard Leonard Steenks reisde ook z’n broer Dirk Abram een aantal malen heen en weer tussen de USA en Nederland. In Nederland woonde hij af en toe in bij broer Gerard en schoonzuster Harmina. Zijn naam komt dan ook in de archieven van Blokzijl en Vollenhove voor. Later woonde hij in Den Haag. Dirk Abram overleed in Oosterbeek met de vermelding “ongehuwd”. Maar in 1902 woonde er in Springfield Illinois wel een Mrs. Dirk A. Steenks. Dat wijst er wel op dat Dirk getrouwd moet zijn geweest. Dirk zelf reisde in mei 1902 van Nederland naar de USA maar kwam in oktober 1902 al weer terug naar Nederland en woonde vervolgens van 1905 tot 1913 weer in Springfield. Hij wordt een aantal malen vermeld in passagierslijsten. Hoe dat nu precies in elkaar steekt met z’n huwelijk heb ik niet goed kunnen achterhalen.

Veel nageslacht van Arie Steenks in de USA heb ik niet kunnen vinden. Waarschijnlijk hebben alleen zoon Leonard Jacobus uit het eerste huwelijk en Johannes Cornelis R.D. (John C.) kinderen gekregen. De achternaam Steenks veranderde gedeeltelijk in Stanks.

Zeker is dat vader Arie Steenks (voornaam ook geschreven als Orie in de USA) sommige van zijn kinderen opvallende voornamen mee gaf. Het zal eerder en vaker zijn gebeurd, zoiets was me hiervoor echter nog niet bekend. Voor mij was het bijzonder: genummerde kinderen.

Het complete gezin van Arie Steenks staat in bijgevoegd PDF-bestand, klik hier.

Advertenties

, , , , , , , , , , , , , , , , ,

  • %d bloggers liken dit: