“Amerikaan” in Blokzijl (2)

Dit is een vervolg op “Amerikaan” in Blokzijl, klik hier.

Over Gerard Leonard Steenks (1866-1926), kunstschilder, is nog veel te schrijven. Vooral over zijn werk als kunstenaar. Zijn Amerikaanse periode is echter al uitvoerig beschreven, zij het steeds in kleine stukjes. In de periode dat hij in Brooklyn, New York woonde kwam er regelmatig een journalist over de vloer, die vervolgens beschreef met welke werken Steenks bezig was. Zijn “productie” was groot. In 1895 exposeerde hij maar liefst 66 werken.

Al die werken werden verkocht. In 1896, vlak voordat hij naar Nederland afreisde om te trouwen, werden er opnieuw 40 werken geëxposeerd, met de bedoeling om ze bij opbod te verkopen. Totaal bracht het verkochte werk uiteindelijk 830 dollar op. Daarna zijn er geen vermeldingen meer van grote aantallen schilderijen die verkocht worden en beperken de schrijvers zich tot de beschrijving van individuele werken. Wie meer wil weten kan dat opzoeken in het online archief van de Brooklyn Daily Eagle en via Fultonhistory.

Opvallend is dat Steenks allerlei artikelen uit Nederland meenam naar de USA. Heel vaak worden die artikelen door de Amerikanen gekwalificeerd als “quaint”, dat wil zeggen aardig en ouderwets, misschien nog beter te vertalen als “opvallend antiek”. Veel van die goederen zie je terug in zijn stillevens. Wat Steenks ook ooit geschilderd moet hebben is het interieur van een kerk in Den Haag. Eén van de meest opvallende –vind ik-  dingen die Steenks meenam uit Nederland was een borduurwerk, ook voorzien van een Nederlandse vlag, volgens zijn zeggen gemaakt door de overgrootmoeder van zijn grootvader, voorstellende het Bijbelse verhaal over Mozes die Egyptenaren ombracht. “Mijn voorouders hesen de Nederlandse vlag in Egypte” vertelde Steenks. Tja ….., die familieverhalen, daarmee wil de fantasie wel eens op hol gaan. Er moeten ook een aantal schilderijen met bollenvelden door Steenks zijn geschilderd. Vooral rondom Haarlem was het één en al bollenveld in die tijd. Uit zijn woorden blijkt dat er ook toen al (jaren 90 van de 19e eeuw) veel tulpenbollen werden geëxporteerd.

G.L. Steenks -jachtschotel-

G.L. Steenks -jachtschotel-

Ook is er enkele keren sprake van een bezoek aan zijn grootvader. Gelet op de jaartallen kan dat niemand anders zijn geweest als Dirk Abram de Cocq. Die grootvader wordt dan als zijnde woonachtig in Den Haag aangeduid. Hij woonde echter in Monster, wel de regio Den Haag, Westland. Een ziekte en het overlijden van grootvader De Cocq heeft Steenks er ook van weerhouden om zich in Parijs te vestigen. Na dat overlijden wordt Steenks een paar keer vermeld in de notariële archieven van Den Haag. Vermoedelijk was hij toen bezig met het afwikkelen van de zaken van zijn grootvader.

Steenks is, zeker voor die tijd,  heel vaak heen en weer gereisd tussen Nederland en de USA. Zijn naam wordt regelmatig vermeld in de passagierslijsten van vertrekkende en aankomende schepen in Nederland. Hij moet niet onbemiddeld zijn geweest want zijn naam wordt dan vermeld bij de dekpassagiers. Velen bleven naamloos in die passagierslijsten, ze worden alleen in aantal vermeld als tussendekpassagiers. Ook zijn broer, Dirk Abram Steenks, reisde een aantal malen heen en weer en woonde af en toe in bij Gerard en diens vrouw Harmina in Nederland.

Over de periode dat Steenks in Nederland werkte (1898-1926) is (mij) heel weinig bekend, wel zijn er een nog aantal data terug te halen. Jammer, want ik zou het werk van dit verre familielid wel eens van dichtbij willen bewonderen. Zijn weduwe wordt een aantal keren vermeld in verband met antieke goederen. Het reizen van Steenks en andere (Nederlandse) data heb ik geprobeerd vast te leggen in een soort van tijdlijn, niet uitputtend.

tijdlijn Steenks

tijdlijn Steenks

Het is vastgelegd in een separaat pdf-bestand, klik hier.

Er volgt nog een derde aflevering in deze serie, speciaal wat betreft de bijzondere naamgeving in deze familie Steenks, klik hier.

Advertenties

, , , , , , , , , , , , ,

  • %d bloggers liken dit: