De appel valt …….

Dit is het slotartikel uit de serie betreffende Folkert van Loon, voor de eerste publicatie klik hier en voor de tweede klik hier. Deze aflevering behandelt het nageslacht van Folkert van Loon.

In 1953 schreef S.J. van der Molen in één van zijn artikelen over Folkert van Loon: “Leven er nog nakomelingen van deze intelligente en kundige landsman? “. Daar ben ik maar eens in gedoken. Eerst een gezinsstaat van Folkert van Loon.

Folkert van Loon, houthandelaar, zuivelhandelaar, grietenijsecretaris van Rauwerderhem, belastingontvanger in Rauwerderhem en later in Dokkum, maire van Rauwerderhem, later assessor van die gemeente en tenslotte constructeur, geboren te Harlingen op 6 december 1775, wonende in Leeuwarden, Irnsum, Dokkum en Harlingen, overleden te Leeuwarden op 13 december 1840, 65 jaar oud, zoon van Nicolaas van Loon en Trijntje Schellingwou.

Folkert is getrouwd te Schingen op 27 december 1795, op 20-jarige leeftijd (1) met Hiske Dirks Stedehouwer (21 jaar oud), geboren te Dronrijp op 27 januari 1774, gedoopt te Schingen op 20 maart 1774, overleden te Irnsum op 21 januari 1804, 29 jaar oud, dochter van Dirk Scheltes en Sybrigje Jelkes.

Uit dit eerste huwelijk:

1 … van Loon, begraven te Leeuwarden op 15 december 1796 (Jacobijnerkerkhof).

Folkert van Loon is getrouwd te Leeuwarden op 24 maart 1807, op 31-jarige leeftijd (2) met Jelliana Anna Coulon (18 jaar oud), geboren te Leeuwarden op 16 juli 1788, gedoopt aldaar op 30 juli 1788, overleden aldaar op 10 juni 1842, 53 jaar oud, dochter van Carel Willem Coulon en Geertruida Lamina Reen.

Uit dit tweede huwelijk:

2 Geertruida Lamina Reen van Loon, geboren te Leeuwarden op 13 juli 1809, gedoopt aldaar op 16 augustus 1809, ongehuwd overleden aldaar op 5 augustus 1876, 67 jaar oud.

3 Nicolaas Arnoldus van Loon, geboren te Irnsum op 12 januari 1811, overleden te Vollenhove op 13 januari 1820 (in het huis van Adriaan Hoen staande op de Kerkplaats nr. 9), 9 jaar oud.

4 Catharina Schellingwou van Loon, geboren te Irnsum op 7 oktober 1812, overleden te Wolvega op 3 februari 1892, 79 jaar oud. Catharina is getrouwd te Leeuwarden op 12 juni 1844, op 31-jarige leeftijd met Martinus Miedema (42 jaar oud), koopman, fabrikant van aardewerk en turfbriketten, geboren te Leeuwarden op 17 oktober 1801, gedoopt te Franeker op 4 november 1801, overleden aldaar op 14 januari 1865, 63 jaar oud, zoon van Berend Miedema en Dirkje Davids van Batelus. Martinus is eerder getrouwd te Leeuwarden op 13 december 1826, op 25-jarige leeftijd met Fetje Dorama (ongeveer 18 jaar oud), geboren te Leeuwarden op 22 april 1808, gedoopt aldaar op 18 mei 1808, overleden aldaar op 27 januari 1842, 33 jaar oud, dochter van Rinse Jans Dorama en Engeltje Klazes de Vries.

5 Carolina Rinskia van Loon, geboren te Irnsum op 17 augustus 1814, overleden op 29 november 1859 te Amsterdam, 45 jaar oud. Carolina is getrouwd te Leeuwarden op 1 juni 1842, op 27-jarige leeftijd met Pieter Kramer (23 jaar oud), leerlooier, koopman en handelsreiziger, geboren te Leeuwarden op 15 augustus 1818, overleden te Den Haag op 19 mei 1901, 82 jaar oud, zoon van Lodewijk Kramer en Hiltje van der Meer.

6 Carel Willem Coulon van Loon, tabaksfabrikant, winkelier, koopman en kunstdraaier, geboren te Irnsum op 16 september 1816, wonende in Leeuwarden, Gorredijk en in Sneek, overleden te Sneek op 9 juli 1848, 31 jaar oud. Carel is getrouwd te Leeuwarden op 29 december 1841, op 25-jarige leeftijd met Foekje van der Kooi (19 jaar oud), geboren op 9 februari 1822 te Dronrijp, overleden te Nieuweramstel op 27 december 1893, 71 jaar oud, dochter van Binne Klazes van der Kooi en Hester Mulder. Foekje is getrouwd (2) te Amsterdam op 9 februari 1859 op 37-jarige leeftijd met Anton Frederik Arnoldus Eger, (21 jaar oud), pakhuisknecht en werkman, geboren op 8 februari 1838 te Utrecht, overleden op 12 februari 1920 te Amsterdam, 82 jaar oud, zoon van Jan Frederik Eger en Maria Marianne Maigret.

7 Rinskia Coulon van Loon, breidster, geboren te Irnsum op 7 mei 1819, wonende in Leeuwarden, Gorredijk en Sneek, ongehuwd overleden te Sneek op 2 augustus 1850, 31 jaar oud.

8 Nicolaas Arnoldus van Loon, tabakskerver, kunstschilder en tekenmeester, geboren te Dokkum op 15 oktober 1823, wonende in Leeuwarden, Harlingen, Gorredijk en Dokkum, ongehuwd overleden aldaar op 12 februari 1863, 39 jaar oud.

Een aantal bijzonderheden:

 1. Volgens de website van Irnsum ->ga naar “Mensen” is Hiske Dirks Stedehouwer overleden toen ze een miskraam kreeg. Verder zou het echtpaar Van Loon – Stedehouwer kinderloos zijn. Op 15 december 1796 liet Folkert echter ook al een kind begraven op het Jacobijnerkerkhof in Leeuwarden.
 2. Algemeen vond ik op internet een aantal publicaties die stellen dat Folkert en Jelliana acht kinderen kregen. Ik heb er slechts zeven kunnen vinden. Misschien heeft men het kind uit het eerste huwelijk meegeteld. Wie meer weet: stuur een reactie.
 3. Dochter Geertruida Lamina woonde in Leeuwarden. Van 1851 tot 1856 woonde haar jongste broer Nicolaas bij haar in.
 4. Nicolaas Arnoldus, de oudste zoon, geboren in 1811, overleed in 1820 in Vollenhove. Daar was hij door zijn ouders in de kostschool van Adrianus Hoen geplaatst. Zie verder de website van Irnsum, klik hier.
  De grafsteen van deze Nicolaas is bewaard gebleven en lag eerst in de N.H.-kerk van Irnsum maar is nu terug te vinden bij de Doopsgezinde kerk in Irnsum.
 5. Over Catharina Schellingwou van Loon schreef ik al kort in de vorige publicatie. Zij en Martinus Miedema kregen twee levenloos geboren kinderen.
 6. Carel Willem Coulon van Loon en zijn vrouw Foekje van der Kooi woonden eerst ook in Leeuwarden. In 1841 adverteerde Carel Willem in de Leeuwarder Courant als eigenaar van een tabaksfabriek aan de Korenmarkt in Leeuwarden, terwijl hij tevens sigaren, snuif, koffie, thee en sterke drank verkocht. In 1843 werd deze fabriek met andere handel echter al weer bij boelgoed verkocht. Daarna ging hij in Gorredijk wonen. In die plaats kwamen ook zijn zuster Rinskia en broer Nicolaas wonen. Misschien woonden ze in hetzelfde huis. Carel was winkelier in Gorredijk. Na enige tijd vertrok hij naar Sneek. Hij overleed daar en was toen kunstdraaier. Carel en Foekje kregen geen kinderen. Na Carels overlijden verwierpen zijn broers en zusters de erfenis, de schuld was te groot. Vrouw Foekje, een dochter van een vroed- en heelmeester, vertrok naar Amsterdam waar ze hertrouwde.
 7. Rinskia woonde waarschijnlijk bij haar broer Carel Willem in. Toen Carel uit Gorredijk naar Sneek vertrok ging Rinskia mee. Ze overleed ongehuwd als breidster.
 8. De jongste zoon, ook een Nicolaas Arnoldus woonde in zijn jongere jaren in Gorredijk. In december 1848 werd aan hem handlichting verleend door de rechtbank. Hij was toen tabakskerver en bezig met het oprichten van een tabakskerverij. Vermoedelijk deed hij dit samen met zijn broer Carel Willem. De tabakskerverij business is waarschijnlijk mislukt. In 1850 woonde Nicolaas in Dokkum, misschien eerst bij zijn zuster Carolina en diens man Pieter Kramer. Als beroep werd in 1850 kunstschilder vermeld. Nicolaas vertrok in 1851 uit Dokkum naar Leeuwarden en woonde daar in bij zijn oudste zuster Geertruida. In 1856 vertrok hij naar Harlingen, maar een paar jaar later overleed hij ongehuwd in Dokkum. Als beroep werd toen tekenmeester vermeld. Het Fries Museum bewaart één van zijn weken: “Zeilend schip op woeste golven”. In het Fries Scheepvaartmuseum wordt bewaard een “schoorsteenstuk met voorstelling van een beurtschip en een roeiboot”. Klik hier.Toen Nicolaas in Dokkum overleed werd aangifte van overlijden gedaan door Johan Hendrik Vogel, vader in het armengesticht. Daarmee is niet gezegd dat Nicolaas in het armengesticht is overleden. Vogel was ook kastenmaker en misschien beschilderde Nicolaas de kasten wel.

Geen van deze kinderen van Folkert van Loon liet nageslacht na. Alleen dochter Carolina Rinskia deed dat wel. Ze trouwde met de koopman Pieter Lodewijk Kramer. Het paar woonde in Leeuwarden en Dokkum maar vestigde zich later in Amsterdam. Pieter en Carolina kregen voor zover aan mij bekend drie kinderen.

Hun jongste, dochter Jelliana Anna Kramer, kwam later in Friesland terug en trouwde met de kruidenier Lodewijk Adriani, een halfneef. Ze vestigden zich in Wolvega, maar vertrokken later waarschijnlijk naar de omgeving van Apeldoorn.

De oudste zoon Lodewijk Hendrik Kramer vertrok naar Nederlands Indië waar hij onderwijzer en later hoofdonderwijzer was. Zijn nageslacht ga ik hier niet uitvoerig behandelen, dit in verband met privacy redenen. De bekende orthopedisch chirurg Willem Leendert Harmsen (1902-1988) uit Zwolle behoort tot dit nageslacht. Zoeken op internet met de zoekterm “Willem Leendert Harmsen” is voldoende om een “In memoriam” te vinden.

Het middelste kind, zoon Folkert Nicolaas, verbleef ook een periode in Nederlands Indië, maar vestigde zich later in Amsterdam. Ook van hem werk ik het nageslacht om dezelfde reden niet uitvoerig uit. Een uitzondering maak ik voor de bekende architect Pieter Lodewijk Kramer (1881-1961), beter bekend als Piet Kramer. Hij behoorde tot de zogenaamde Amsterdamse school. Zijn bekendste ontwerp is De Bijenkorf in Den Haag. Ook ontwierp hij honderden bruggen voor de stad Amsterdam, er is zelfs een brug naar hem genoemd. Voor meer informatie klik hier.

Een zoon van Piet Kramer is de eveneens bekende Friso Kramer, industrieel ontwerper. Voor meer informatie klik hier.

Zo loopt er dan een geslachtslijn van uitvinder en ontwerper Folkert van Loon naar architect Piet Kramer en naar Friso Kramer, industrieel ontwerper. De appel valt soms niet ver van de boom, dat blijkt maar weer.

Literatuur:

Behalve de reeds aangegeven links:

Algemene Konst- en Letterbode 1841 no 12 d.d. 12-03-1741 f. 179, no 14 d.d. 26-03-1841 f. 212 en no 15 d.d. 02-04-1841 f. 226

Website Irnsum, klik hier.

Boekrecensie van de NRC, klik hier.

In het eerste artikel heb ik aangegeven dat er heel veel informatie over Folkert van Loon terug is te vinden, wat een reden voor mij was om beknopt te zijn. Wie (bijna) alles over Folkert van Loon wil weten, zeer uitvoerig, klik hier.

Advertenties

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

 • %d bloggers liken dit: