Gauke Hazewindes

De namen van Friese schippers, veelal met hun tjalken onderweg, vindt je overal in Nederland waar bevaarbaar water was terug. Een bekende, zeer vaak voorkomende achternaam naam is Hazewindus, ook wel als Hasewindus, Hasewindes, Hazewind, Haasewindes geschreven, zelfs nog een keer als Hardewind.

Er zijn diverse families die allemaal deze achternaam droegen. Misschien heeft het iets met het type schip te maken waarop ze voeren. Of ze voeren zo snel als een Hazewindhond en dan was hun achternaam tegelijkertijd net zoiets als reclame. Dat is iets wat ik nog eens uit wil zoeken. Veel zijn er wel terug te vinden in de archieven, ook een zekere Gauke Rienks Hazewindes uit Gorredijk. Betreffende hem werd een memorie van successie opgemaakt. Daarin staat dat er geen onroerend goed in zijn bezit was. Volgens die memorie is hij verdronken op 2 oktober 1825 bij Oudkerk in Zeeland.

 Op 13 december 1825 verscheen er echter een oproep in de Nederlandsche Staatscourant, welke als volgt luidde:

Naardien, op den 2den november 1825, op de Ooster Schelde, over boord geslagen en verdronken is schipper Gouke Rinks Hazewindus, lang ruim 1 el 570 strepen, onder anderen aan hebbende een wit linnen hemd, gemerkt G R, met twee gewone gouden halsknopen, en een blaauwe damaste borstrok, zoo wordt een ieder, die eenig narigt nopens deszelfs lijk kan geven, uit naam van zijn weduwe, op het vriendelijkst verzocht, om daarvan, zoo spoedig mogelijk, mededeeling te doen aan N.J. Hoogveld Moser, secretaris der gemeente Stavenisse, kanton Tholen, provincie Zeeland.

Een andere datum dus, 2 november in plaats van 2 oktober. Veel maakt het niet uit, Gauke kwam niet terug en zijn weduwe wilde graag zekerheid. Die zekerheid kwam veel later, want pas op 3 februari 1826 werd zijn lichaam gevonden bij Ouwerkerk, Zeeland.

drenkeling Gauke Hazewindes

Voor de volledigheid nog een gezinsstaat van Gauke Hazewindus, bij zijn overlijden liet hij een weduwe en zeven jonge kinderen na, de oudste was twintig jaar oud en de jongste pas vijf. Maar ondanks dit verlies bleef de familie varen, alle kinderen werden schipper of schippersvrouw.

Gauke Hazewindes, schipper, geboren te Gorredijk op 20 september 1773, gedoopt aldaar op 9 januari 1774, verdronken in de Oosterschelde op 2 november 1825, gevonden op 3 februari 1826 bij Ouwerkerk, 52 jaar oud, zoon van Rienk Pieters en Romkjen Jacobs. Gauke is getrouwd te Gorredijk op 23 januari 1803, op 29-jarige leeftijd met Antje Baars (25 jaar oud), geboren te Gorredijk op 21 februari 1777, overleden aldaar op 12 juli 1839, 62 jaar oud, dochter van Sake Uilkes Baars en Antje Johannes Posthumus.

Uit dit huwelijk:

1 Rienk Hazewindus, schipper, geboren te Gorredijk op 2 mei 1804, gedoopt aldaar op 27 mei 1804, overleden op 30 maart 1835, 30 jaar oud. Rienk is getrouwd te Opsterland op 19 januari 1832, op 27-jarige leeftijd met Wendeltje Westerveen.

2 Sake Hazewindus, schipper, geboren te Gorredijk op 15 februari 1806, gedoopt aldaar op 2 maart 1806, overleden te Opsterland op 26 april 1885, 79 jaar oud. Sake is getrouwd te Opsterland op 26 februari 1831, op 25-jarige leeftijd met Akke Lageveen.

3 Romkje Hazewindus, geboren te Gorredijk op 5 september 1808, gedoopt aldaar op 9 oktober 1808, overleden te Nijehaske op 30 mei 1864, 55 jaar oud. Romkje is getrouwd te Haskerland op 13 januari 1832, op 23-jarige leeftijd met Anske de Bruin, schipper.

4 Wimke Hazewindus, geboren te Gorredijk op 15 maart 1811, gedoopt aldaar op 4 april 1811, overleden te Antwerpen (Lillo) op 30 december 1844, 33 jaar oud. Wimke is getrouwd te Haskerland op 31 januari 1841, op 29-jarige leeftijd met Bartele Blauw, schipper.

5 Sieger Hazewindus, schipper, geboren te Gorredijk op 18 oktober 1813, overleden te Mijdrecht op 3 september 1849, 35 jaar oud. Sieger is getrouwd te Haskerland op 8 maart 1840, op 26-jarige leeftijd met Antje Pasveer.

6 Uilke Hazewindus, schipper, geboren te Gorredijk op 6 oktober 1816, overleden te Kruiningen op 14 februari 1886, 69 jaar oud. Uilke is getrouwd te Middelburg op 22 januari 1841, op 24-jarige leeftijd met Hermina Domenie (18 jaar oud)

7 Geertje Hazewindus, geboren te Gorredijk op 25 juni 1819, overleden tussen 1887 en 1891, 68 jaar tot 72 jaar oud. Geertje is getrouwd te Middelburg op 22 januari 1841, op 21-jarige leeftijd met Willem Domenie (ongeveer 23 jaar oud), schipper.

 

Advertenties

, , , , , , ,

%d bloggers liken dit: