Stamvader Willem Marcus (3 en slot)

Dit is een vervolg op drie eerdere publicaties, klik hier, hier en hier.

Nadat ik de kinderen van stamvader Willem Marcus en Baukje Wiebes op papier had gezet dacht ik dat het spul wel compleet was. Bij het nakijken van de originele aktes kwam er toch nog een verrassing bovendrijven. Want toen Baukje Hendriks Willema in 1815 in Opsterland trouwde met Jan Pieters de Jong kwamen er zoals gewoonlijk ook een aantal getuigen opdraven. Eén van die getuigen was Jakob Hendriks Koudenburg, 23 jaar oud. Volgens de akte was hij een neef van de bruid.

fragment huwelijksakte De Jong – Willema

Een neef en nicht hebben vader(s) / moeder(s) die broers of zusters zijn. Toen ik de ouders van Baukje Willema en Jacob Koudenburg op een rijtje zette bleken dat te zijn: Hendrik Willems Willema / Froukje Gaukes en Hendrik Jacobs Koudenburg / Antje Willems.  Daaruit kun je concluderen dat Hendrik Willems Willema en Antje Willems broer en zuster zijn. Later bleek dat ze halfbroer en halfzuster waren. Deze Antje Willems, de moeder van Jacob Koudenburg, is op 29 december 1844 in Ureterp overleden. Helaas staan haar ouders niet in de akte vermeld. Wel staat aangegeven dat ze 84 jaar oud was, dus ongeveer in 1760 geboren. Bij Hendrik Jacobs Koudenburg kreeg ze twee kinderen, Antje geboren in 1787, voor 1812 al overleden en Jacob, geboren in 1791. Het is deze Jakob die de neef van Baukje Willema is.

Hieronder de gezinsstaat van deze Jacob Koudenburg.

Jacob Koudenburg, schipper, geboren te Ureterp op 7 januari 1791, gedoopt aldaar op 30 januari 1791, overleden te Dinteloord op 22 september 1850, 59 jaar oud, zoon van Hendrik Koudenburg (ook Koudenborg) en Antje Willems. Jacob is getrouwd te Opsterland op 8 februari 1821, op 30-jarige leeftijd met Trijntje de Jong (ongeveer 23 jaar oud), geboren rond 1798, overleden te Grouw op 26 januari 1855, ongeveer 57 jaar oud, dochter van Eebe Jans de Jong en Trijntje Hessels.

Uit dit huwelijk:

1 Antje Koudenburg, geboren te Ureterp op 2 juni 1822, overleden te Maassluis op 8 februari 1893, 70 jaar oud. Antje is getrouwd te Utingeradeel op 5 februari 1846, op 23-jarige leeftijd met Rintje de Haan (24 jaar oud), schipper, geboren te Breda op 19 februari 1821, overleden te Haskerdijken op 19 februari 1884 (wonende te Akkrum), 63 jaar oud, zoon van Taede Rintjes de Haan en Neeltje Gerrits van der Zee.

Rintje en Antje kregen zes kinderen, een aantal daarvan vond ik in Holland /Zeeland terug.

2 Antje van Koudenburg, geboren te Ureterp op 2 december 1823, overleden te Dinteloord op 6 december 1848, 25 jaar oud. Antje is getrouwd te Dinteloord op 26 mei 1848, op 24-jarige leeftijd met Laurens Leest (27 jaar oud), hoefsmid, geboren te Dinteloord op 16 september 1820, overleden aldaar op 20 oktober 1894, 74 jaar oud, zoon van Nicolaas Leest en Maria de Bakker.

Antje wordt ook wel vermeld met de voornaam Trijntje, echter zowel in haar geboorte- huwelijks- en overlijdensakte wordt steeds de voornaam Antje gebruikt. Misschien werd “Trijntje” gebruikt om haar te onderscheiden van haar oudere zuster die ook Antje heette. De jongste Antje overleed in de kraam van haar eerste en enige kind. Ook het kind overleed.

Laurens is later getrouwd te Dinteloord op 24 april 1851, op 30-jarige leeftijd met Francijna Adriana Schilperoort (25 jaar oud), geboren te Dinteloord op 12 oktober 1825, overleden te IJsselmonde op 6 februari 1917, 91 jaar oud, dochter van Dirk Jans Schilperoort en Eslje Jans Burgers.

3 Hendrik Koudenburg, schipper, geboren te Ureterp op 23 februari 1826, overleden te Middelburg op 31 oktober 1906, 80 jaar oud. Hendrik is getrouwd te Opsterland op 27 januari 1848, op 21-jarige leeftijd (1) met Antje Heersma (24 jaar oud), geboren te Ureterp op 16 maart 1823, overleden te Lemmer op 19 maart 1860 (ook aangifte in Idaarderadeel), 37 jaar oud, dochter van Ebe Johannes Heersma en Uilkje Jans de Jong. Hendrik is getrouwd te Idaarderadeel op 28 december 1861, op 35-jarige leeftijd (2) met Geiske de Wind (ongeveer 22 jaar oud), geboren rond 1839, overleden te Dinteloord op 10 november 1890, ongeveer 51 jaar oud, dochter van Wytse Jans de Wind en Tjamke Obbes Woudhuizen.

Hendrik kreeg bij z’n beide echtgenotes zeker dertien kinderen.

4 Fokje Koudenburg, geboren te Ureterp op 31 augustus 1829, overleden voor 1903, hoogstens 74 jaar oud. Fokje is getrouwd te Idaarderadeel op 25 januari 1849, op 19-jarige leeftijd met Gerben Zuidema (28 jaar oud), veerschipper, geboren te Grouw op 16 december 1820, overleden aldaar op 3 februari 1903, 82 jaar oud, zoon van Jochum Jans Zuidema en Wytske Jentjes Halbertsma.

Fokje en Gerben kregen zeker tien kinderen, allemaal in Grouw geboren.

 

Naamsaanneming Koudenborg – Koudenburg in 1812

Nu had stamvader Willem Marcus een dochter Antje, geboren in 1722, maar zij kan bij diens geboorte op dan 69-jarige leeftijd nooit de moeder van Jacob Koudenburg zijn geweest. Bij het doorspitten van de trouwboeken blijkt dat Willem Marcus in 1762 voor de tweede keer is getrouwd, nu met Antje Teijes. Het kan bijna niet anders of deze Antje Teijes moet de moeder van Antje Willems zijn geweest. De leeftijd bij overlijden in de overlijdensakte kan met een korreltje zout worden genomen, heel precies waren ze vroeger niet. Het geboortejaar van Antje Willems, de vrouw van Hendrik Koudenburg, kun je daarom wel zo ongeveer op 1762 stellen. Deze Antje Willems werd niet gedoopt.

Van moeder Antje Teijes is niet veel bekend, mogelijk is ze in april 1790 in Siegerswoude overleden. Bij het huwelijk met stamvader Willem Marcus kwam Antje Teijes uit Drachten. Qua milieu zou ze een dochter van Teije Rinzes en Jitske Jans kunnen zijn. Dit was een doopsgezind echtpaar. Het zou ook kunnen verklaren waarom kleindochter Antje Willems in 1762 niet werd gedoopt. Het is echter niet meer dan een veronderstelling, een hard bewijs dat Antje Teijes een dochter is van Teije Rinzes en Jitske Jans heb ik niet.

Zo zijn er dan uiteindelijk vijf kinderen van stamvader Willem Marcus bekend, een Antje Willems (1722 – waarschijnlijk jong overleden), een Marcus Willems (nog geen achternaam 1724-1802) , een Hendrik Willema (1732-1814), een Wiebe Willema (1735-1814) en tenslotte nog een dochter uit een tweede huwelijk, Antje Willems (geen achternaam 1762-1844). Voor het meeste nageslacht zorgden zoon Marcus Willems (reeds eerder beschreven) en de hier beschreven jongste dochter Antje. Het nageslacht van stamvader Willem Marcus bleef niet wonen in oostelijk Friesland, ze hebben zich vooral gevestigd in de waterrijke gebieden van Nederland. Onder dat nageslacht vindt je heel veel schippers.

Advertenties

, , , , , ,

%d bloggers liken dit: